Loading...

1 Forum Biznesowe

ForBS – 1 Forum Biznesowe w Wodzisławiu Śląskim.

15 kwietnia 2016 roku w Wodzisławiu Śląskim odbędzie się ForBS – 1 Forum Biznesowe pod hasłem „Myśl globalnie, działaj lokalnie”.

Głównym organizatorem Forum jest Izba Gospodarcza. Strategicznie wspomaga ją Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Powiat Wodzisławski skupia w swoich granicach kilkaset firm, które prężnie działają nie tylko na rynkach krajowych ale i międzynarodowych. Największe firmy już od kilu lat szeroko współpracują ze szkołami. Doposażają je w specjalistyczne urządzenia, na których uczniowie codziennie praktykują. Wszystko po to, żeby w przyszłości pozyskać kadry do swoich firm. Dużą rolę w procesach integracyjnych między lokalnym biznesem a środowiskami samorządowym i edukacyjnym odgrywa Wodzisławska Izba Gospodarcza.

Krzysztof Dybiec – Prezes Izby Gospodarczej opowiada o tych działaniach:

Od 4 lat prowadzimy intensywne działania związane z integracją lokalnego środowiska biznesowego i samorządowego. Podnosimy rangę szkolnictwa zawodowego przygotowującego młodzież na rynek pracy. Prowadzimy działania zmierzające do opieki nad inwestorem w każdej fazie działania. Reagujemy na lokalne potrzeby w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Budujemy edukację dla rozwoju lokalnej gospodarki opartej na przemyśle wysokich technologii. A jak to robimy – tego właśnie dowiecie się podczas Forum. Organizatorzy ForBS mają nadzieję, że konferencja stanie się ważnym spotkaniem najbardziej aktywnych firm z regionu nie tylko Wodzisławia Śląskiego ale również sąsiednich miast polskich i czeskich.

 

Na pierwszą konferencję zaproszenie przyjęli specjalni Goście w osobach:

Prof. Jerzego Buzka – Posła do Parlamentu Europejskiego, który opowie o szansach i zagrożeniach sektora MŚP

oraz

Grzegorza Turniaka – założyciela BNI w Polsce, który zainspiruje do budowy strategii zwiększającej zaangażowanie lokalnego biznesu.

 

Ponadto głos zabiorą:

Wilhelm Mikołajczyk – Dyrektor Departamentu Sprzedaży w PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego

Krzysztof Dybiec – Prezes Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim

Andreas Glenz – Prezes Prevac Spółka z o.o.

Sebastian Kowalski – Dyrektor zarządzający POL-EKO Aparatura

Eugeniusz Ogrodnik – Doradca Prezydenta Miasta Wodzisławia śląskiego ds. Oświaty

 

Misją ForBS jest wygenerowanie potrzeby uczestnictwa w Forum lokalnych przedsiębiorstw. Stworzenie poczucia, że bycie uczestnikiem Forum nobilituje i określa tożsamość firm. Staje się kolebką wiedzy i kontaktów. Do podstawowych celów Forum należą:

– wspieranie przedsiębiorczości i przeciwdziałanie bezrobociu,

– promocja osiągnięć lokalnych przedsiębiorców na arenie krajowej i międzynarodowej,

– integracja środowisk wiejskich ze środowiskiem miejskim (miasta powiatu wodzisławskiego) w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,

– wspieranie procesu dialogu pomiędzy przedsiębiorstwami i lokalnymi władzami samorządowymi oraz placówkami edukacyjnymi

– promocja procesu integracji europejskiej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości w lokalnych środowiskach

 

Wszystkie działania związane z organizacją ForBS odbywają się pod okiem Rady Programowej.

 

Krzysztof Dybiec:

Powołaliśmy Radę Programową Forum, aby konferencja była skrojona pod biznes a szczególnie pod MŚP. Razem z nami konferencję przygotowali: Dr Andreas Glenz – Prezes Zarządu PREVAC Sp. z o. o. , Sebastian Kowalski –

Dyrektor Zarządzający POL-EKO APARATURA sp. J., Zbigniew Szkopek -Prezes Zarządu ALUMAST S.A., Tadeusz Grabiec – Prezes Zarządu GROS Sp. z o. o., Tadeusz Wojciechowski – właściciel Handlobud, Łukasz Larisch –

Prokurent EPSC sp. z o. o., Janusz Musioł – Właściciel Marko sp. J., Marcin Dzioba – Członek Zarządu Adegis sp. z o. o.

 

Pierwsze Forum Biznesowe odbędzie się w Wodzisławiu Śląskim,

w Hotelu Amadeus 15 kwietnia o godzinie 12.00.

 

Chętni przedsiębiorcy, którzy chcą wziąć udział w ForBS mogą już teraz zgłaszać swój akces poprzez specjalnie uruchomioną stronę internetową

 

www.forbs.com.pl

 

Kontakt:

Krzysztof Dybiec – koordynator Forum – tel. 505 125 884

Izabela Kalinowska – sprawy organizacyjne – tel. 607 313 550

Krzysztof Pietrek – kontakt z mediami – tel. 512 147 201

Kategorie: Bez kategorii