Zaznacz stronę
Wstecz

Aparat do poboru prób PP 2002 +EM

W ostatnim czasie na terenie jednej z tyskich firm zamontowaliśmy oraz uruchomiliśmy dwie stacje monitoringu ścieków PP 2002 + EM, które łączą w sobie funkcję automatycznego aparatu do poboru prób oraz monitoringu parametrów fizykochemicznych ścieków. Urządzenia zostały zintegrowane z przetwornikami do ciągłego pomiaru parametrów takich jak odczyn pH, potencjał redoks, przewodność elektryczna oraz temperatura, jak również z modemami GPRS, dzięki czemu użytkownik zyskał pełną zdalną kontrolę oraz wizualizację parametrów w czasie rzeczywistym z poziomu przeglądarki internetowej. Dostęp do podglądu parametrów jest możliwy poprzez komputer lub smartfon. Istnieje również możliwość otrzymywania powiadomień w formie SMS oraz e-mail o przekroczeniach dopuszczalnych parametrów ścieków oraz alarmach. Opcja ta pozwala też na kontrolę stanu napełnienia butelek.Dzięki połączeniu aparatu do poboru prób z urządzeniami pomiarowymi możliwa jest pełna kontrola parametrów fizykochemicznych. W przypadku zarejestrowania jakichkolwiek przekroczeń pobierana jest próba, która może zostać poddana wnikliwej analizie chemicznej.