Zaznacz stronę
Wstecz

SZKOLENIA 2019

Norma ISO/IEC 17025 jest jedną z najczęściej wdrażanych norm w laboratoriach badawczych i wzorcujących, pozwalającą na wykazanie kompetencji pod względem technicznym i potwierdzenie, że wyniki są poprawne i wiarygodne. W 2018 roku pojawiła się nowa norma ISO/IEC 17025:2017 i w związku z tym pojawia się szereg pytań, na które znajdą Państwo odpowiedź na organizowanym przez nas szkoleniu. Szkolenie prowadzone jest przez kompetentnego wykładowcę, będącego zarówno teoretykiem, jak i praktykiem w swojej dziedzinie (ekspertz zagadnień z certyfikacji przez PCA, kierownik ds. technicznych w laboratorium akredytowanym). Umożliwia poszerzenie wiedzy teoretycznej, jak również praktycznej w zakresie omawianych zagadnień. Dodatkowo szkolenie jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania ciekawych kontaktów zawodowych.