Loading...

Przechowywanie szczepionek

Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, dotyczącą warunków przechowywania i transportu szczepionek:

„Szczepionka jest lekiem pochodzenia biologicznego. Oznacza to, że wszystkie szczepionki są szczególnie wrażliwe na warunki przechowywania i transportu, głównie na zmiany temperatury. Od momentu wyprodukowania do momentu użycia szczepionka powinna być przechowywana w warunkach tzw. „zimnego łańcucha”, co oznacza temperaturę między +2 a +8 stopni. Dla większości szczepionek równie niekorzystne jest zamrożenie jak przegrzanie. Szczególnie źle wpływa zamrożenie na szczepionki w postaci płynnej. Podanie szczepionki, która była nieprawidłowo przechowywana lub transportowana może spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia a nawet życia.”

Powszechnie wykorzystywane do chłodzenia urządzenia AGD niestety nie spełniają tych wymagań. Ponieważ posiadamy akredytowane laboratorium wzorcujące urządzenia termostatyczne m. in. w zakresie temperatury (akredytacja nr AP 115), przebadaliśmy wiele chłodziarek przeznaczonych do użytku domowego. Wahania temperatury w punkcie i w przestrzeni komory sięgają tam kilku stopni. Mieliśmy urządzenia, gdzie np. przy nastawionych 5ºC temperatura w środku wahała się w okolicach 0ºC!

Dlatego też gorąco polecamy bliższe przyjrzenie się warunkom w jakich przechowywane są szczepionki i zapoznanie się z ofertą chłodziarek produkowanych przez naszą firmę! Szczegóły>>>

Nasze chłodziarki, posiadają mikroprocesorowy sterownik temperatury, zapewniający stabilność temperatury (wahania temperatury w punkcie) nie przekraczającą 0,5ºC. Wbudowany w komorze czujnik na bieżąco mierzy temperaturę, dzięki czemu w zależności od potrzeb sterownik włącza bądź wyłącza kompresor. W cieplejsze dni, albo przy częstszym otwieraniu drzwi dzieje się to częściej, w chłodniejsze rzadziej. W urządzeniach AGD kompresor włączany i wyłączany jest w stałych – ustawionych fabrycznie odstępach czasu, co powoduje znaczne przechłodzenia i przegrzania wnętrza komory. Ponadto chłodziarki typu CHL posiadają wbudowany wewnątrz komory wentylator (komory posiadają wymuszony obieg powietrza), co powoduje minimalizację różnic temperatury w różnych punktach komory. Chodzi o tzw. jednorodność temperatury, różnice te również nie przekraczają 0,5 – 1ºC.

Dzięki wyżej wymienionym zaletom stosując naszą chłodziarkę do przechowywania szczepionek bądź leków macie Państwo pewność, że preparaty przechowywane są we właściwych warunkach temperaturowych.

Ponadto zastosowanie jako wyposażenia dodatkowego konsoli RT 2014 z powiadamianiem na SMS o awariach i braku zasilania umożliwia natychmiastową reakcję w razie awarii!

PRZYKŁAD

Wyobraźmy sobie, że jest upalne lato. W piątek po południu zostawiamy szczepionki w chłodziarce w temperaturze 4ºC i jesteśmy pewni, że zadbaliśmy o ich bezpieczeństwo. Ale wieczorem, z powodu awarii zostaje wyłączone zasilanie, o czym oczywiście nie wiemy, ponieważ jesteśmy w domu (jest przecież weekend). Przychodzimy w poniedziałek rano, w chłodziarce jest 20ºC – wszystkie szczepionki są do wyrzucenia!!! Jak temu zapobiec? Podłączając system monitoringu – rejestrator RT 2014 mamy nie tylko bieżącą rejestrację temperatury w urządzeniu, ale natychmiastową informację SMS na wybrane numery telefonów o zmianie temperatury w chłodziarce (poza dopuszczalny – przez nas zaprogramowany zakres) oraz o braku zasilania! Możemy więc zareagować natychmiast – jeszcze w piątek wieczorem!

Kategorie: Bez kategorii