Loading...
dodatkowy czujnik temperatury pt 100

Wyposażenie opcjonalne dostępne dla urządzeń CL, IL, SL, SR, ST, CHL ze sterownikiem Smart PRO.

Numer zamówienia: Pt 100

(opcja dostępna jedynie w momencie składania zamówienia, dla nowych urządzeń).
Zestaw składa się z dodatkowego czujnika temperatury i gniazda przyłączeniowego. Czujnik Pt 100 umieszczany jest wewnątrz komory i podłączany do gniazda wbudowanego w urządzenie. Wyniki jego pomiarów można śledzić na wyświetlaczu. Możliwa jest również zmiana ustawień, tak aby sterowanie urządzeniem realizowane było właśnie względem tego dodatkowego czujnika. Czujnik Pt 100 może zostać dostarczony wraz ze Świadectwem wzorcowania.

Opcja dostępna wyłącznie dla wersji SMART PRO, z wyjątkiem KK/KKS oraz urządzeń z opcją FIT/FOT. Opcji nie można łączyć z opcją PLUS.