Loading...
drukarka igłowa

Wyposażenie opcjonalne dostępne dla wszystkich urządzeń.

Numer zamówienia: EPSON

Drukarka igłowa pozwala na wydrukowanie aktualnej temperatury wraz z czasem i datą jej pomiaru. Możliwe jest ustawienie w menu drukowania okresowego. Do podłączenia drukarki do urządzenia niezbędny jest kabel interfejsowy RSK.