Loading...
Drzwi z oknem wizyjnym

Wyposażenie opcjonalne dostępne dla urządzeń serii CL/IL/SL/SR (z wyjątkiem CL/SL 15, 32) oraz KK 115, 240, 400, 750.

Numer zamówienia: */A

(drzwi muszą zostać zamontowane fabrycznie, nie ma możliwości dokupienia tej opcji w terminie późniejszym). W przypadku urządzeń z serii SL, maksymalna temperatura pracy urządzenia zostaje ograniczona do +250°C.