Loading...

Stacja zlewna EuroDrop służy do odbierania nieczystości płynnych (zrzut ścieków z kampera)
z autokarów oraz samochodów kempingowych.