Loading...
fitotron fit

Wyposażenie opcjonalne urządzeń serii KK, IL Smart PRO oraz ST 500, 700, 1200 i 1450 w wersji PREM Smart PRO.

Numer zamówienia: */FIT 

(opcja dostępna jedyniew momencie składania zamówienia, dla nowych urządzeń).
Jest to system pozwalający na symulowanie dnia i nocy z płynną regulacją intensywności oświetlenia (co 1%).