Loading...
fotoperiod fot

Wyposażenie opcjonalne dla urządzeń serii ST BASIC/COMF/PREM i IL STD.

Numer zamówienia: */FOT

(opcja dostępna jedynie w momencie składania zamówienia, dla nowych urządzeń)

System ten pozwala na symulowanie dnia i nocy; w trybie włączenia i wyłączenia oświetlenia.