Zaznacz stronę
Wstecz

INKUBATORY Z FITOTRONEM

Dzięki funkcji fitotron (FIT) możliwa jest symulacja dnia i nocy w inkubatorach z chłodzeniem. Funkcja FIT umożliwia włączenie i wyłączenie światła w programie oraz dodatkowo sterowanie jego intensywnością. W funkcję FIT mogą być wyposażone inkubatory w wersji Smart PRO (modele ILW 115, 240, 400, 750).

Możliwości programowania dla wersji FIT

  • oprogramowanie pozwalające na symulację dnia i nocy – dla każdego segmentu istnieje możliwość zaprogramowania temperatury, czasu trwania, stopnia wydajności wentylatora i intensywności oświetlenia (co 10%)
  • zakres temperatury „dla nocy": -10…+60°C (przy opcji IL/T)
  • zakres temperatury „dla dnia": +10…+50°C
  • świetlówki montowane w panelach nadpółkowych (FIT P) lub w drzwiach (FIT D)
  • standardowo montowane świetlówki o barwie światła 840 (światło dzienne)
  • rzy opcji FIT istnieje możliwość pracy z priorytetem czasu lub parametrów (temperatury)

Fitotron (opcja */FIT) dla inkubatorów z chłodzeniem w wersji Smart PRO