Loading...
Kamera wewnątrz urządzenia

Wyposażenie opcjonalne dla urządzeń ST/CHL/CL/IL/KK w wersji Smart PRO.

Numer zamówienia: CCTV (opcja dostępna jedynie w momencie składania zamówienia, dla nowych zamówień).

Obraz z kamery może zostać wyświetlony na ekranie urządzenia lub na komputerze w programie LabDesk.

W skład opcji wchodzi jedna kamera (zamontowana na stałe) wraz z niezbędnym osprzętem.

Istnieje możliwość wbudowania dodatkowych kamer – opcja CCTV KAM. Maksymalna temperatura pracy urządzenia zostaje ograniczona do +60°C.”