Loading...
licznik otwartych drzwi

Wyposażenie opcjonalne dostępne dla wszystkich typów urządzeń.

Numer zamówienia: LOD

(opcja dostępna jedynie w momencie składania zamówienia, dla nowych urządzeń). Urządzenie zlicza ile razy w ciągu trwania programu zostały otwarte drzwi.