Loading...

ISCO 6712

ISCO 6712 Full Size przenośny aparat do poboru prób z rozdzielaczem na 24 butelki

Pobierak prób firmy ISCO model 6712 Full Size wyposażony w rozdzielacz kołowy umożliwiający dystrybucje próbki do 24 butelek o pojemności 1 litra. Urządzenie wyposażone jest w odporną na korozję, wysokowydajną pompę perystaltyczną o maksymalnej wysokości podnoszenia do 8,5 m (prędkość przepływu próbki powyżej  0,5m/s). Zaawansowana elektronika umożliwia programowanie pracy urządzenia: z opóźnieniem czasowym, proporcjonalnie do przepływu, w trybie zdarzeniowym – po otrzymaniu sygnału sterującego z urządzenia zewnętrznego lub przy przekroczeniu dopuszczalnych wartości monitorowanych parametrów. Niezależnie od aktualnego programu, możliwe jest także ręczne sterowanie pobieraniem prób. Urządzenia spełniają wymogi normy PN-ISO 5667.