Loading...

PP 2002M

Stacja poboru i monitoringu ścieków PP 2002M  zintegrowana z przetwornikami do pomiaru odczynu pH, przewodności, tlenu rozpuszczonego, potencjału redoks, ChZT oraz temperatury

Stacje poboru i monitoringu ścieków PP 2002M łączą w sobie funkcję automatycznego aparatu do poboru prób oraz pomiaru parametrów fizykochemicznych ścieków. Urządzenia są zintegrowane z wybranymi przetwornikami do ciągłego pomiaru parametrów fizykochemicznych: odczyn pH, potencjał redoks, przewodność elektryczna, ChZT, tlenu rozpuszczony oraz temperatura. Urządzenie mogą być wyposażone w modem GPRS, dzięki czemu możliwa jest zdalna kontrola oraz wizualizacja mierzonych parametrów w czasie rzeczywistym z poziomu przeglądarki internetowej. Parametry możemy monitorować z dowolnego miejsca poprzez komputer, tablet lub smartfon. Opcja ta pozwala też na kontrolę stanu napełnienia butelek. Możliwe jest także ustawienie powiadomień w formie SMS oraz e-mail (np. o przekroczeniach dopuszczalnych parametrów ścieków czy alarmach).
W przypadku zarejestrowania jakichkolwiek przekroczeń pobierana jest próba, która może zostać poddana wnikliwej analizie chemicznej.

Zastosowanie

  • Monitoring procesów w oczyszczalniach ścieków
  • Kontrola skuteczności oczyszczania ścieków
  • Monitoring sieci kanalizacyjnej
  • Monitoring i kontrola ujęć i instalacji wodociągowych
  • Monitoring i kontrola wód powierzchniowych (rzek, jezior)

Wizualizacja dla stacji poboru i monitoringu śieków PP2002M