Loading...
Stacjonarny aparat do poboru prób PP2002+NIVUSStacjonarny aparat do poboru prób PP2002+NIVUSStacjonarny aparat do poboru prób PP2002+NIVUS
Stacjonarny aparat do poboru prób PP2002+NIVUS
Stacjonarny aparat do poboru prób PP2002+NIVUS
Stacjonarny aparat do poboru prób PP2002+NIVUS
Stacjonarny aparat do poboru prób PP2002+NIVUS

PP 2002M

PP 2002M to automatyczna stacja poboru prób ze zintegrowanymi przetwornikami do ciągłego monitorowania parametrów pH, cond, oxy, redoks, ChZT. Dzięki połączeniu aparatu do poboru prob z miernikami możliwa jest pełna kontrola parametrów fizyko-chemicznych. W przypadku zarejestrowania jakichkolwiek przekroczeń pobierana jest próba, która może być podana wnikliwej analizie chemicznej. Opcjonalnie PP2002M można wyposażyć w modem GPRS/GSM, umożliwiający powiadomienie SMS-em o przekroczeniu dopuszczalnych wartości.

Zastosowanie

  • Monitoring procesów w oczyszczalniach ścieków
  • Kontrola skuteczności oczyszczania ścieków
  • Monitoring sieci kanalizacyjnej
  • Monitoring i kontrola ujęć i instalacji wodociągowych
  • Monitoring i kontrola wód powierzchniowych (rzek, jezior)