Loading...

Durcon

DURCON – blat z żywicy epoksydowej. Materiał ten posiada monolityczną i idealnie spójną strukturę na całej grubości. Dzięki temu odznacza się bardzo niską przepuszczalnością, dużą odpornością na wysokie temperatury, twardością porównywalną z kamieniem, a także brakiem jakichkolwiek rozwarstwień i pęcznień. DURCON jest materiałem chemicznie obojętnym
o strukturze molekularnej zapewniającej bardzo wysoką odporność na kwasy i inne związki stosowane w laboratoriach, a także na trwałe odbarwienia będące efektem działania barwników. Możliwa grubość blatu: 19 lub 25 mm. Istnieje możliwość zamówienia blatu z podwyższonym obrzeżem.