Loading...

Eutech pH/ION 2700

okresowy przeglad techniczy


Dane techniczne

Parametr mierzony pH, mV, ˚C,˚F
ION zakres [mg/l] 0,001…19 999
rozdzielczość [mg/l] do 3 miejsc znacz.
dokładność [mV lub %] ±0,5% zak. pom.
kalibracja do 8 punktów
pH zakres [pH] -2,000…+20,000
rozdzielczość [pH] do 0,001
dokładność [pH] do ±0,002
kalibracja do 6 punktów
redoks zakres [mV] ±2000
rozdzielczość [mV] do 0,1
dokładność [mV] ±0,2
temperatura zakres [˚C] 0,0…+100,0
rozdzielczość [˚C] 0,1
dokładność [˚C] ±0,3
pamięć 500

Do pobrania

pdf-flat Karty katalogowe

pdf-flat Katalog 2016 PL