Loading...

Orion VERSA Star pH/ISE

okresowy przeglad techniczy


Dane techniczne

Parametr mierzony pH, mV, ISE, ˚C
pH zakres [pH] -2,000…+20,000
rozdzielczość [pH] 0,1; 0,01; 0,001
dokładność [pH] ±0,002 +1 cyfra
kalibracja do 6 punktów
ISE zakres 0 … 19 999 ppm, mg/L, %
rozdzielczość do 4 cyfr znaczących
kalibracja 1 do 6 punktów
temperatura zakres [˚C] -5…+105
rozdzielczość [˚C] 0,1
dokładność [˚C] ±0,1
pamięć 2 000

Do pobrania

pdf-flat Karty katalogowe

pdf-flat Katalog 2016 PL