Loading...

Orion Star A324 pH/ISE Port

okresowy przeglad techniczy


Dane techniczne

Parametr mierzony pH, mV, ION, ˚C, ˚F
ION zakres [mg/l] 0…19 999
rozdzielczość [mg/l] do 3 miejsc znacz.
dokładność [mV lub %] ±0,05%
kalibracja do 5 punktów
pH zakres [pH] -2,000…+20,000
rozdzielczość [pH] do 0,001
dokładność [pH] do ±0,002
kalibracja do 5 punktów
redoks zakres [mV] ±2000
rozdzielczość [mV] 0,1
dokładność [mV] ±0,2
temperatura zakres [˚C] -5,0…+105,0
rozdzielczość [˚C] 0,1
dokładność [˚C] ±0,1
pamięć 5 000

Do pobrania

pdf-flat Karty katalogowe

pdf-flat Katalog 2016 PL