Loading...

Eutech Cond 2700

okresowy przeglad techniczy


Dane techniczne

Parametr mierzony mS/cm, TDS, SAL, Ω, ˚C
przewodnictwo zakres [mS/cm] 0…500
rozdzielczość 0,01 µS/cm
dokładność ±1% zak. pom.
kalibracja do 5 punktów
TDS zakres 0…500 g/l
rozdzielczość 0,01 ppm
dokładność ±1% zak. pom.
opór właściwy zakres 2Ω…20MΩ/cm
rozdzielczość 0,01Ω/cm
zasolenie zakres 0,0…80,0 ppt
rozdzielczość 0,01 ppm
temperatura zakres [˚C] 0,0…+100,0
rozdzielczość [˚C] 0,1
dokładność [˚C] ±0,3
pamięć 500

Do pobrania

pdf-flat Karty katalogowe

pdf-flat Katalog 2016 PL