Loading...

Eutech Cond 700

okresowy przeglad techniczy


Dane techniczne

Parametr mierzony mS/cm, TDS, ˚C
przewodnictwo zakres [mS/cm] 0…200
rozdzielczość 0,01 µS/cm
dokładność ±1% zak. pom.
kalibracja do 5 punktów
TDS zakres 0…100 g/l
rozdzielczość 0,01 ppm
dokładność ±1% zak. pom.
temperatura zakres [˚C] 0,0…+100,0
rozdzielczość [˚C] 0,1
dokładność [˚C] ±0,3
pamięć 100

Do pobrania

pdf-flat Karty katalogowe

pdf-flat Katalog 2016 PL