Loading...

Cond 3310

okresowy przeglad techniczy


Dane techniczne

Parametr mierzony mS/cm, TDS, SAL, om, ˚C
przewodnictwo zakres [mS/cm] 0,0…1000
rozdzielczość do 0,001 S/cm
dla k=0,01 cm-1
dokładność ±0,5% wart. pom.
kalibracja 1 punkt
TDS zakres 0…1999 mg/l
rozdzielczość 1 mg/l
dokładność <0,5% wart. pom.
opór właściwy zakres 0,00…20
rozdzielczość do 0,01
zasolenie zakres 0,0…70,0
rozdzielczość 0,1
temperatura zakres [˚C] -5,0…+105,0
rozdzielczość [˚C] 0,1
dokładność [˚C] ±0,1
pamięć 5 000

Do pobrania

pdf-flat Karty katalogowe

pdf-flat Katalog 2016 PL