Loading...

Pomiar BZT5 OxiTop Control

okresowy przeglad techniczy


Dane techniczne

zasada pomiaru: respirometryczna, bezrtęciowy elektroniczny czujnik ciśnienia

pamięć: 180…360 zestawów w zależności od czasu trwania oznaczenia

interwał zapamiętywania: ustawialny

Do pobrania

pdf-flat Karty katalogowe

pdf-flat Katalog 2016 PL