Loading...

Orion Star A213 RDO/DO

okresowy przeglad techniczy


Dane techniczne

Parametr mierzonyO2, %O2, ˚C 
tlen
rozpuszczony
zakres [mg/l]0,00…90,00
rozdzielczość [mg/l]do 0,01
dokładność [mg/l]±0,5% wart. pom.
% nasyceniazakres [%]0…600
rozdzielczość [%]0,1
dokładność [%]±0,5% wart.pom.
temperaturazakres [˚C]-5,0…+50,0
rozdzielczość [˚C]0,1
dokładność [˚C]±0,1
pamięćdo 5 000

Do pobrania

pdf-flat Karty katalogowe

pdf-flat Katalog 2016 PL