Loading...

Orion Star A213 RDO/DO

okresowy przeglad techniczy


Dane techniczne

Parametr mierzony O2, %O2, ˚C 
tlen
rozpuszczony
zakres [mg/l] 0,00…90,00
rozdzielczość [mg/l] do 0,01
dokładność [mg/l] ±0,5% wart. pom.
% nasycenia zakres [%] 0…600
rozdzielczość [%] 0,1
dokładność [%] ±0,5% wart.pom.
temperatura zakres [˚C] -5,0…+50,0
rozdzielczość [˚C] 0,1
dokładność [˚C] ±0,1
pamięć do 5 000

Do pobrania

pdf-flat Karty katalogowe

pdf-flat Katalog 2016 PL