Loading...

Eutech DO 6+

okresowy przeglad techniczy


Dane techniczne

Parametr mierzony O2, %O2, ˚C, Pa
tlen
rozpuszczony
zakres [mg/l] 0,00…20,00
rozdzielczość [mg/l] do 0,01
dokładność [mg/l] ±1,5% zak. pom.
% nasycenia zakres [%] 0,0…200,0
rozdzielczość [%] do 0,1
dokładność [%] ±1,5% zak. pom.
temperatura zakres [˚C] 0,0…+50,0
rozdzielczość [˚C] 0,1
dokładność [˚C] ±0,3
pamięć

Do pobrania

pdf-flat Karty katalogowe

pdf-flat Katalog 2016 PL