Loading...

Eutech DO 6+

okresowy przeglad techniczy


Dane techniczne

Parametr mierzonyO2, %O2, ˚C, Pa
tlen
rozpuszczony
zakres [mg/l]0,00…20,00
rozdzielczość [mg/l]do 0,01
dokładność [mg/l]±1,5% zak. pom.
% nasyceniazakres [%]0,0…200,0
rozdzielczość [%]do 0,1
dokładność [%]±1,5% zak. pom.
temperaturazakres [˚C]0,0…+50,0
rozdzielczość [˚C]0,1
dokładność [˚C]±0,3
pamięć

Do pobrania

pdf-flat Karty katalogowe

pdf-flat Katalog 2016 PL