Loading...
niestandardowy otwór dla zewnętrznego czujnika

Wyposażenie opcjonalne dla wszystkich typów urządzeń.

Numer zamówienia: OCZ/N

(opcja dostępna jest jedynie w momencie składania zamówienia, dla nowych urządzeń). Otwór wykonywany jest oprócz otworu standardowego. Średnica otworu i jego umiejscowienie muszą zostać uzgodnione z producentem przed złożeniem zamówienia.