Loading...
Niestandardowy otwór do wprowadzania czujnika temperatury 60 mm

Wyposażenie opcjonalne dla wszystkich typów urządzeń (z wyjątkiem urządzeń ZL, ZLN-UT, SL SIMPLE i CALDERA).

Numer zamówienia: OCZ/60 (opcja dostępna jest jedynie w momencie składania zamówienia, dla nowych urządzeń).

Otwór wykonywany jest dodatkowo, oprócz otworu standardowego. 

Umiejscowienie otworu musi zostać uzgodnione z producentem przed złożeniem zamówienia.