Loading...

Nowe funkcje Smart i Smart PRO

Miło nam poinformować, że od lutego wszystkie produkowane przez POL-EKO-APARATURA Sp. J. urządzenia wyposażone w sterownik Smart oraz Smart PRO dostępne będą z nowymi funkcjami. Aktualizacje są rezultatem prac naszego działu IT przy współpracy z działem sprzedaży, który ma bezpośredni kontakt z klientem.

Quick Program

Wśród najważniejszych zmian jest opcja Quick Program dostępna zarówno dla sterownika Smart jak i Smart PRO. Quick Program umożliwia szybkie włączenie programu z pozycji ekranu głównego bez konieczności wchodzenia do menu. Po włączeniu urządzenia (oraz zalogowaniu w wersji Smart PRO) na głównym ekranie dostępny będzie symbol  , który umożliwi włączenie programu po uprzednim ustawieniu temperatury (opcjonalnie wentylatora, kominka w zależności od posiadanego modelu urządzenia). Program uruchamiany jest w trybie ciągłym z dolnym i górnym zabezpieczeniem temperatury (-10°C/+10°C). W trakcie trwania programu dostępne jest korzystanie z opcji Quick Change.

Quick Program

Program Quick Program posiada kilka cech, które gwarantują jego nieprzerwane wykonywanie:

 • program ustawiany jest zawsze na nieskończoność;
 • w przypadku awarii wyświetlacza program jest nadal kontynuowany;
 • po wznowieniu zasilania (po jego zaniku) program jest kontynuowany;
 • by zapobiec przypadkowemu zatrzymaniu programu z okna głównego usunięto przycisk STOP (zatrzymanie programu zostało celowo utrudnione. Konieczne jest wejście do menu urządzenia, następnie do okna programy i przytrzymanie przycisku STOP przez 5 sekund).

Rozwijane górne menu

Istotną zmianą jest wprowadzenie w sterowniku Smart PRO rozwijanego z góry paska z menu, które możemy konfigurować. Po przeciągnięciu palcem w dół ukażą nam się opcje, które możemy szybko zmienić przeciągając ikony i zmieniając ich pozycje. Wśród dostępnych w belce opcji znajdziemy:

 • Quick Note (od lutego dostępna w rozwijanej górnej belce menu),
 • Quick Change,
 • czas segmentu, który upłynął – pozostał
 • temperatura zadana,
 • wilgotności zadana (tylko w komorach klimatycznych),
 • opcja wyciszenia (mute)
belka menu smart pro

Opcja wyciszenia (mute)

Kolejną zmianą dostępną dla sterowników Smart & Smart PRO jest opcja mute czyli czasowe wyłączenie sygnałów dźwiękowych np. by uniknąć alarmu otwartych drzwi podczas planowanego załadunku wsadu do komory. Dostępne są opcje wyłączenia dźwięku na 5, 10 i 15 minut.

smart opcja mute

Pozostałe zmiany

Warto podkreślić, że wśród zmian znajdą się drobne, ale ważne kwestie takiej jak:

 • zmiana strefy czasowej nie spowoduje zmiany daty/godziny w danych i zdarzeniach dotychczas zapisanych (dostępne dla Smart i Smart PRO)
 • po zakończeniu programu wyświetlony zostanie komunikat (zakończenie programu w  ramach harmonogramu nie zostanie wyświetlone, komunikat zostanie wyświetlony po zakończeniu całego harmonogramu) (dostępne dla Smart i Smart PRO)
 • dostępne są nowe języki – portugalski i ukraiński (dostępne dla Smart i Smart PRO)

Więcej informacji na temat sterowników Smart i Smart PRO znajdą Państwo na dedykowanej stronie www.smart4lab.eu

Zmiany w oprogramowaniu LabDesk

Zmiany w oprogramowaniu LabDesk, które od lutego pojawią się w programie to:

 • możliwość zmiany konfiguracji urządzenia (np. alarmy, korekcje) z poziomu aplikacji
 • edycja użytkownika z poziomu aplikacji (np. nazwa użytkownika, hasło, przydzielony limit programów, typ konta)
 • możliwość wczytania programu offline w takich samych urządzeniach (różniących się tylko numerem seryjnym)
  Mając kilka takich samych urządzeń z taką samą konfiguracją (zakres temperatury, ustawienia światła itd.) wystarczy pobrać na pendrive plik konfiguracyjny tylko na jednym z nich. Na jego podstawie można stworzyć programy offline do wszystkich urządzeń (wcześniej należało pobrać na pendrive plik konfiguracyjny na każdym urządzeniu i na jego podstawie tworzyć program offline do konkretnego urządzenia)
Kategorie: Bez kategorii