Loading...

Nowy zakres akredytacji PCA

POL-EKO Laboratorium Pomiarowe
wzorcowanie potwierdzone certyfikatem PCA

akredytacja labo

Z przyjemnością informujemy, że POL-EKO Laboratorium Pomiarowe sp. z o.o. Uzyskało nowy zakres akredytacji PCA.

NOWE OBIEKTY WZORCOWANIA:
SITA LABORATORYJNE
Zakres 0,020 mm do 125 mm
• sita z tkaniny z drutu
• sita z blachy
• sita prętowe
• kosze z tkaniny z drutu
 ——————————————————————-

ROZSZERZENIE ZAKRESU:

TERMOMETRY Z CZUJNIKIEM ZEWNĘTRZNYM ORAZ KOMORY TERMOSTATYCZNE
Od -40°C (dotychczas było od -25°C)

TERMOHIGROMETRY
Od 20% wilgotności względnej (dotychczas było od 30%)

Pełny zakres akredytacji PCA dostępny na www.polekolab.pl

oraz:

Kategorie: Bez kategorii