Loading...
oświetlenie wewnętrzne

Wyposażenie standardowe urządzeń serii ST/CHL. Wyposażenie opcjonalne dostępne dla wszystkich typów urządzeń (z wyjątkiem KK).

Numer zamówienia: OWW/OWW LED

(opcja dostępna jedynie w momencie składania zamówienia dla nowych urządzeń). Jest to jeden punkt oświetleniowy. Użytkownik ma możliwość włączenia go przyciskiem znajdującym się na panelu sterującym. Opcja ta nie pozwala na symulowanie dnia i nocy (patrz opcja FOT i FIT)! Maksymalna temperatura pracy urządzenia zostaje ograniczona do +70°C, dla SL/SR do +250°C.