Loading...
Otwór do wprowadzania czujnika temperatury 30 mm

Wyposażenie standardowe dla wszystkich typów urządzeń (z wyjątkiem urządzeń ZL, ZLN-UT, SL SIMPLE i CALDERA).

Wyposażenie opcjonalne dla wszystkich typów urządzeń (z wyjątkiem urządzeń ZL, ZLN-UT, SL SIMPLE i CALDERA).

Numer zamówienia: OCZ/30 (opcja dostępna jest jedynie w momencie składania zamówienia, dla nowych urządzeń).

Otwór wykonywany jest dodatkowo, oprócz otworu standardowego.

Umiejscowienie otworu musi zostać uzgodnione z producentem przed złożeniem zamówienia.