Loading...
POL-EKO Laboratorium Pomiarowe

POL-EKO Laboratorium Pomiarowe posiada certyfikat akredytacji nr AP 115
oferuje kompleksowe usługi  w zakresie nadzoru
nad wyposażeniem pomiarowym, w ramach akredytacji wzorcuje:

komory termostatyczne i klimatyczne
zakres temperatury metody: -40…+200°C

 

komory klimatyczne w zakresie wilgotności względnej
zakres temperatury metody: +15…+40°C
dla wilgotności 40… 98%.

 

łaźnie laboratoryjne oraz termoreaktory
zakres temperatury metody: -25…+200°C

 

wysokotemperaturowe piece laboratoryjne
zakres temperatury metody: +100…+1000°C

 

komory do sterylizacji parowej (autoklawy)
zakres temperatury metody: +60…+140°C

termometry elektryczne i elektroniczne oraz
rejestratory temperatury z czujnikiem zewnętrznym
zakres temperatury metody: -25…+1000°C

 

termometry elektryczne i elektroniczne
z czujnikiem zewnętrznym w siedzibie Klienta
zakres temperatury metody: +30…+200°C

 

termometry elektryczne i elektroniczne
z funkcją rejestracji z czujnikiem wewnętrznym
zakres temperatury metody: 0…+140°C

 

termohigrometry
zakres temperatury metody: +10…+60°C
zakres wilgotności względnej metody: 20…98%

suwmiarki dwustronne z głębokościomierzem
zakres pomiarowy metody: 0…+300 mm

 

mikrometry zewnętrzne
zakres pomiarowy metody: 0…+50 mm

 

sita laboratoryjne  NOWOŚĆ więcej informacji tu>>
zakres 0,020 mm do 125 mm

Usługi poza zakresem akredytacji:

procedury kwalifikacyjne IQ, OQ, PQ u Użytkownika
komór termostatycznych i klimatycznych
pieców wysokotemperaturowych
autoklawów

mapowanie temperatury i wilgotności w pomieszczeniach, samochodach
zakres temperatury: -30…+70°C
zakres wilgotności względnej: 10…90%

Szczegółowe informacje na temat naszych usług dostępne są
na stronie Polskiego Centrum Akredytacji pod numerem
akredytacji AP 115 www.pca.gov.pl oraz na www.polekolab.pl

Sign Up our Newsletter

Sign Up our newsletter today to get notify about latest updates !