Zaznacz stronę

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

POL-EKO® sp.k.

1. Definicje

1.1. Administrator – POL-EKO® A. Polok-Kowalska sp.k., ul. Kokoszycka 172 C, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 6472162687, REGON 276111984

1.2. Dane Osobowe – informacje pozwalające na identyfikację Użytkowników, poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym płeć, adres zamieszkania, nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3. Serwis – Serwis internetowy udostępniony przez Administratora pod adresem www.pol-eko.com.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tych adresów, a także z każdym innym będącym ich uzupełnieniem lub kontynuacją i każdym tym, który go zastąpi;

1.4. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu jako Użytkownik;

1.5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.6. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz prawa unijnego, w szczególności RODO.

2. Administrator danych osobowych Użytkowników

Administratorem danych osobowych (zwanym dalej “Administratorem”) Użytkowników korzystających z Serwisu jest:

POL-EKO® A. Polok-Kowalska sp.k., ul. Kokoszycka 172 C, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 6472162687, REGON 276111984. Administrator przykłada szczególną wagę do ochrony danych udostępnionych przez Użytkowników Serwisu. Dane udostępnione przez Użytkowników są chronione i zabezpieczone przez Administratora przed dostępem osób nieupoważnionych.

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. Cel oraz podstawy prawne przetwarzania i gromadzenia danych przez Administratora

W celu skontaktowania się przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych znajdujących się na stronie Serwisu niezbędne jest podanie następujących danych: adresu poczty elektronicznej, imienia, nazwiska, adresu zamieszkania/adresu siedziby, numeru telefonu. Administrator gromadzi i przetwarza Dane Osobowe Użytkownika podane w formularzu kontaktowym, tj. adresu poczty elektronicznej, imię, nazwisko, adres zamieszkania/adres siedziby firmy, numer telefonu. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług, czyli w celach:

 1. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie
  i sposobu korzystania z konta, a także preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
 2. wykrywania nadużyć, identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom dla stabilności i poprawności działania Serwisu i bezpieczeństwa jego Użytkowników;
 3. przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania wszelkich reklamacji lub pytań Użytkowników;
 4. działań marketingowych Administratora, w szczególności związanych z prezentowaniem informacji o aktualnej ofercie nowych produktów/usług dla Użytkowników.
 5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;

Zbiór zgromadzonych danych jest chroniony tj. traktowany jest jako wydzielona baza danych i przechowywany w logicznie wydzielonej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę bazy.

4. Pliki cookies tzw. “ciasteczka”

Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczek”), tzn. danych informatycznych, w szczególności plików tekstowych, przechowywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu, a wykorzystywane są w następujących celach:

 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ .Wyłączenie obsługi plików cookies jest możliwe, może jednak utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron www. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

5. Subskrypcja newslettera

Administrator świadczy usługę newslettera na zasadach określonych w regulaminie osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, imię, nazwisko i nazwę firmy. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. Ta forma komunikacji z Użytkownikiem może obejmować profilowanie.

Dane osobowe są przetwarzane:

 1. w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym z wykorzystaniem profilowania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
 3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

Subskrypcję można w każdej chwili anulować, poprzez kliknięcie na link „wypisz się”, znajdujący się w każdej przesłanej wiadomości elektronicznej.

Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administrator ma prawo chwilowego wyłączenia usługi newslettera ze względów technicznych

6. Prawa Użytkownika

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
1) dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
2) usunięcia Danych,
3) ograniczenia przetwarzania,
4) prawo do przenoszenia danych,
5) prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,
6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Po zarejestrowaniu się do newslettera i tym samym udzieleniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie Danych Osobowych, można ją wycofać w całości lub w części w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość na adres: daneosobowe@pol-eko.com.pl.

7. Okres przetwarzania danych osobowych.

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

8.Kontakt z Administratorem. Zmiany w Polityce Prywatności.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt poprzez adres e-mail:  daneosobowe@pol-eko.com.pl

W przypadku zaktualizowania lub usuwania danych osobowych Użytkownika prosimy o kontakt mailowy: daneosobowe@pol-eko.com.pl

Powyższa Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu jej opublikowania w Serwisie i obowiązuje do odwołania lub zmiany. O dokonanej zmianie Polityki Prywatności Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail na 14 dni przed jej wejściem w życie, tzn. od dnia opublikowania w Serwisie. Brak akceptacji Polityki Prywatności i/lub regulaminu danej usługi oznacza brak możliwości pełnego korzystania z Serwisu.