Loading...
pomiar wilgotności

Wyposażenie opcjonalne dostępne dla urządzeń serii CL/IL/KK oraz ST/CHL Smart PRO.

Numer zamówienia: PHR

(opcja dostępna jedynie w momencie składania zamówienia, dla nowych urządzeń). Dodatkowo wbudowany wewnątrz komory czujnik wilgotności pozwala na pomiar i odczyt na wyświetlaczu wartości wilgotności w komorze. Opcja ta nie pozwala na sterowanie wilgotnością w komorze!!! Instalacja tej opcji w urządzeniu, powoduje ograniczenie osiąganej przez nie temperatury do 70°C.