Loading...

PRACOWNIE SZKOLNE

Pracownie przedmiotów przyrodniczych wymagają specyficznego i właściwego im wyposażenia. Mając na uwadze szereg ustaw między innymi:

– Ustawę z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011, Nr 63, poz. 322)
– Ustawę z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. 1998, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
– Ustawę z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2006, Nr 122, poz. 851 z późn. zm.)

Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2002 roku wydało Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dodatkowo MEN opracowało rekomendacje dotyczące standardu wyposażenia pracowni przyrodniczych zważając, że wyposażenie wszystkich szkolnych pracowni powinno być dostosowane do potrzeb ich użytkowników, w tym wynikających z niepełnosprawności oraz powinno być dostosowane do odpowiedniego etapu edukacyjnego i zakresu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (podstawowego lub rozszerzonego).

pracownie-szkolne-banner

W związku z rekomendacją Ministerstwa Edukacji Narodowej POL-EKO-APARATURA proponuje szereg rozwiązań dostosowanych do potrzeb szkół. Niezbędne wyposażenie znajdziecie Państwo na dedykowanej stronie www.pracownie-szkolne.pl, w ofercie, której proponujemy profesjonalne meble laboratoryjnedygestoriaurządzenia do pracowni chemicznychwyposażenia pracowni chemicznychmateriały do edukacji wczesnoszkolnej oraz innowacyjny program „Mały Programista”, który ma za zadanie nauczyć uczniów podstaw programowania.

Kategorie: Bez kategorii