Loading...
rejestrator kołowy

Wyposażenie opcjonalne dla urządzeń serii ST/CHL 500, 700, 1200, 1450
Numer zamówienia: */RK

(opcja dostępna jedynie w momencie składania zamówienia, dla nowych urządzeń). Wbudowany w urządzenia rejestrator kołowy wyposażony
jest w zasilanie bateryjne, dzięki czemu rejestruje temperaturę w komorze nawet w przypadku braku zasilania. Pisak w sposób ciągły rejestruje temperaturę na rejestratorze kołowym w postaci wykresu. W komplecie dostarczanych jest 100 diagramów do rejestracji.