Loading...
stacja zlewna FEKO+

Instalacja do odbioru ścieków dowożonych / osadu / tłuszczy

 

Urządzenie jednostanowiskowe wielofunkcyjne służące do odbioru ścieków komunalnych i przemysłowych, osadów z przydomowych oczyszczalni oraz tłuszczy z samochodów i przyczep asenizacyjnych, umożliwiające określenie ilości dostarczonych ścieków, tłuszczy, temperatury, pH, przewodności oraz gęstości w przypadku osadu.

Urządzenie identyfikuje przewoźników, dostawców ścieków, a także mierzy i kontroluje parametry oraz ilość dostarczonych ścieków.  Istnieje możliwość zablokowania przyjęcia ścieków, w których przetworniki pomiarowe wykryły przekroczenia (np. pH lub przewodności) założone w dedykowanym do stacji zlewnej programie Feko+.

Stacja zlewna ścieków dowożonych obejmuje:

– szafka sterująco-identyfikująca (wykonana ze stali nierdzewnej) wyposażona w kolorowy Ekran LCD 5,7’’(stopień ochrony IP-55 stal nierdzewna).

-system sterowania z archiwizacją danych oraz możliwością tworzenia bazy danych (miejscowość, adres posesji)

– sterownik CPU 155MHz, 32MB SDRAM, 32MB NAND flash, RTC, -40°C min / 85°C max

– moduł Feko IO (wejść/wyjść)

– wejście USB – do przenoszenia danych oraz manualnego programowania stacji

– moduł identyfikujący przewoźników z 50 chipami identyfikującymi

– moduł identyfikujący rodzaj ścieków bytowe, przemysłowe, osad, tłuszcze

– drukarka modułowa z obcinakiem papieru

– moduł jakości – klawiatura przemysłowa (wykonana ze stali nierdzewnej możliwość wprowadzenia do 3 adresów pochodzenia ścieków).

Wlot ciągu ściekowego z tzw. szybkozłączką wyprowadzony jest na zewnątrz kontenera, umożliwiając podłączenie do wozu asenizacyjnego bez konieczności jego otwierania.

Stacja zapewnia:

 • przyjęcie ścieków,
 • regulacje parametrów pracy stacji
 • tworzenie bazy danych tj. Kontrahentów oraz słowników z spisem miast i ulic
 • pomiar objętości dostarczanych ścieków, osadów oraz tłuszczy
 • pomiar koncentracji zanieczyszczeń (pH, przewodność),
 • pomiar gęstości (dla osadów dowożonych)
 • rejestracje danych dotyczących dostawy z możliwością ich przenoszenia na pendrive
 • separacje zanieczyszczeń (ścieki, tłuszcze)
 • rozdrobnienie osadu
 • nadzór nad dostawcami.
 • pobór prób ścieków dowożonych
 • możliwość eksportowania danych do plików *.pdf, *.xls, *.doc, *.html

Każdy z uprawnionych dostawców otrzymuje elektroniczny identyfikator( chip zbliżeniowy).

Przy każdorazowej próbie uruchomienia stacji za pomocą identyfikatora następuje sprawdzenie poniższych danych:

 • istnienie przewoźnika w systemie, a więc jego rozpoznanie,
 • wybór rodzaju ścieków tj. bytowe, przemysłowe, osad, tłuszcz
 • określenie miejsca pochodzenia ścieków (wybór z bazy danych, miasta, ulicy, adresu posesji ),
 • możliwość zrzucania nieczystości.

Jeżeli powyższa procedura zakończy sie pozytywnie zasuwa otwiera sie i dostawca może przystąpić do zrzucania ścieków/osadu/tłuszczy. Spływ medium odbywa sie grawitacyjnie w zależności od zdefiniowanego rodzaju zanieczyszczeń ścieki kierowane są na kratę bądź rozdrabniarkę następnie do poszczególnych wylotów. W chwili zakończenia zrzutu zasuwa zamyka się i cały układ jest płukany. Klient otrzymuje kwit, będący potwierdzeniem przyjęcia dostawy, z opisem gdzie wyszczególnione są:

 • nazwa dostawcy,
 • data dostawy,
 • godzina,
 • adres posesji
 • pH dostarczonych ścieków,
 • przewodność ścieków,
 • gęstość dostarczonych ścieków (osadu)
 • ilość dostarczonych ścieków.
 • numer pobranej próby w przypadku przekroczenia.

Stacja jest obiektem całkowicie zautomatyzowanym niewymagającym stałej obsługi poprzez oprogramowanie do sczytywania, programowania i archiwizacji danych, opartych na systemie operacyjnym Windows CE. Wymagany jest jedynie okresowy serwis.

W zakres dostawy instalacji wchodzą następujące elementy:

 • Stacja zlewna (system sterowania z modułem identyfikującym przewoźników, przepływomierz DN 125 z detekcją pustej rury, ciąg spustowy ze stali nierdzewnej 0H18N9 grubości 3 mm, naczynie pomiarowe, identyfikatory, zasuwa pneumatyczne Dn 125, kompresor, układ płukania ciągu wodą 60̊ C zasuwy ręczne Dn 125, kontener na skratki, wąż przyłączeniowy zbrojony 3m.
 • Zestaw do pomiaru zanieczyszczeń oparty na systemie Memosens (pH, przewodność),
 • Zestaw do pomiaru gęstości osadu,
 • Przepływowy podgrzewacz wody płuczącej (opcja),
 • Łapacz kamieni wykonany ze stali nierdzewnej zintegrowany z rozdrabniarką,
 • Macerator (rozdrabniacz) frezowy dwuwałowy. Przeciwbieżna praca frezów, Zróżnicowana prędkość obrotowa frezów, Szerokość frezów 8,0 mm, Min. 8 szt. frezów na każdym z wałów, Wykonanie materiałowe frezów ze stali narzędziowej 1.7218, Prędkość obrotowa napędu od 100 do 150 1/min, Bezobsługowe uszczelnienie mechaniczne z komorą smarująco-zabezpieczającą bez systemu ciśnieniowego. Możliwość przeprowadzenia inspekcji bez demontażu instalacji rurociągowej i przeprowadzenia serwisu bez wymontowywania urządzenia ze stanowiska oraz bez demontażu instalacji rurociągowej (wymiana pojedynczego frezu, uszczelnień, elementów. Napęd rozdrabniacza bezpośrednio sprzęgnięty z rozdrabniaczem (bez sprzęgła). Moc napędu 4,0 kW
 • Krata Bębnowa.
 • Urządzenie do poboru prób metodą pompy perystaltycznej (obudowa ze stali nierdzewnej z możliwością rejestracji danych na karcie SD. Pobór może nastąpić po przekroczeniu, wybranym dostawcom, losowo, lub danego adresu posesji.

 

Całość zabudowana w kontenerze o wymiarach. 4000 x 3000 x 2500(mm) ze stali nierdzewnej (Kontener posiada: instalację elektryczną oświetleniową zewnętrzną oraz wewnętrzną, instalację elektryczną grzewczą z grzejnikiem, wodną z zaworem antyskażeniowym, ściany typu „sandwich” ze stali nierdzewnej grubości 100 mm (wypełnienie PE), drzwi oraz cała konstrukcja kontenera ze stali nierdzewnej 0H18N9