Loading...

Szkolenia 2017

szkolenia

Szkolenia regionalne:

1.Nadzór nad wyposażeniem pomiarowo-badawczym w laboratorium oraz wyposażeniem do pobierania próbek w świetle wymagań DA-06 i normy PN-EN ISO 6479:2014-12-E (ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów pH i przewodnictwa).

2.Sterowanie jakością badań jako kontrola metody i dane do szacowania niepewności.

3.Błędy w analizie fizykochemicznej – identyfikacja, śledzenie trendów, wpływ na wyniki badań.

Kategorie: Bez kategorii