Loading...

Visegrad Fund

Visegrand fund

Since JuIy 2016 We are partner of the project „Secrets of nature-learning animate and inanimate nature through experiments“,which is financially supported by the International Visegrad fund.

More information on the web page of the project

 

Od července 2016 jsme partnerem projektu „Tajemství přírody- poznávání živé a neživé přírody prostřednictvím pokusů“, který je finančně podpořený Mezinárodním Višehradským fondem.

Více informací na webové stránce projektu

Categories: Bez kategorii