Loading...
Wewnętrzne gniazdko sieciowe

Wyposażenie opcjonalne dostępne dla urządzeń serii ST/CHL/CL/IL. W przypadku urządzeń CL/IL maksymalna temperatura pracy urządzenia zostaje ograniczona do +70°C.

Numer zamówienia: */GNZ

(opcja dostępna jedynie w momencie składania zamówienia, dla nowych urządzeń). Wewnętrzne gniazdo sieciowe pozwala na podłączenie wewnątrz komory innego urządzenia np. wytrząsarki laboratoryjnej. Maksymalne dopuszczalne obciążenie wszystkich gniazdek wbudowanych w urządzenie (max 3 szt.) to 300W.

POWRÓT DO URZĄDZENIA