Zaznacz stronę
Wstecz

XXII Forum Wymiany Doświadczeń Opole 2024

XXII Forum Wymiany Doświadczeń - Opole 2024

Uczestniczyliśmy w XXII Forum Wymiany Doświadczeń w Dziedzinie Eksploatacji Oczyszczalni Ścieków, które odbyło się w Opolu, gdzie gospodarzami były Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. Forum to od ponad 20 lat stanowi kluczowe wydarzenie, skupiające się na wymianie doświadczeń technologiczno-eksploatacyjnych między przedstawicielami oczyszczalni z całego kraju.

Główne Cele i Najważniejsze Wydarzenia

Głównym celem forum jest wymiana doświadczeń technologicznych i eksploatacyjnych. Poprzez prezentacje, panele dyskusyjne i rozmowy kuluarowe, poruszane są bieżące zagadnienia i niuanse dotykające branżę ściekową. Forum to świetna okazja, aby dowiedzieć się, jak operatorzy na różnych obiektach radzą sobie z podobnymi problemami, z jakimi spotykają się na co dzień w swojej pracy. Omawiane są wyzwania stojące zarówno przed małymi, jak i dużymi oczyszczalniami oraz badane są możliwości ich rozwiązania.

Ponadto, forum jest doskonałą platformą do poznania najnowszych trendów i technologii pojawiających się w branży. Nie brakuje także tematyki prawnej, przedstawiane są interpretacje zapisów ustaw i rozporządzeń, które często budzą duże wątpliwości.

Udział POL-EKO

Byliśmy zaszczyceni mogąc uczestniczyć w tegorocznym forum „Eksploatatorzy dla Eksploatatorów”, organizowanym przez Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej. To wydarzenie stało się kluczowym miejscem spotkań dla wszystkich związanych z branżą ściekową.

Podczas forum mieliśmy okazję wymienić się doświadczeniami z przedstawicielami oczyszczalni z całego kraju. Uczestniczyliśmy w inspirujących panelach dyskusyjnych, poznaliśmy najnowsze technologie i trendy w naszej branży oraz dyskutowaliśmy o wyzwaniach małych i dużych oczyszczalni oraz sposobach ich rozwiązywania. Poruszyliśmy również ważne tematy prawne, starając się rozwikłać zawiłości przepisów.

Wizyta w Zakładzie i Prezentacje Technologiczne

W ostatnim dniu konferencji odwiedziliśmy oczyszczalnię ścieków eksploatowaną przez Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. Podczas tej wizyty mogliśmy zobaczyć w działaniu kilka innowacyjnych rozwiązań dostarczonych przez POL-EKO:

Wycieczka techniczna była świadectwem zaawansowanych technologii, które POL-EKO wprowadza do branży, zwiększając efektywność i niezawodność procesów oczyszczania ścieków.

Wartościowa i Inspirująca Konferencja

XXII Forum było niezwykle wartościową i inspirującą konferencją. Wróciliśmy z nowymi pomysłami i głębszym zrozumieniem wyzwań i innowacji w naszej branży. Już nie możemy doczekać się kolejnego spotkania i kontynuowania naszego zaangażowania w doskonałość w dziedzinie eksploatacji oczyszczalni ścieków.

Galeria