Loading...
zabezpieczenie klasa 3.2

Zabezpieczenie podtemperaturowe klasy 3.2 wg. DIN 12880. Jest to standardowa funkcja dla urządzeń CHL Smart PRO, dodatkowa opcja dla urządzeń CHL w wersji BASIC, COMF, PREM, oraz ZL w wersji COMF i PREM.

Numer zamówienia: */3.2

(opcja dostępna jedynie w momencie składania zamówienia). Funkcja ochrony próbki. Użytkownik sam programuje temperaturę zabezpieczenia i w momencie jej przekroczenia, zasilanie kompresora zostaje wyłączone. Kiedy temperatura wróci do dozwolonego zakresu, urządzenie wznawia pracę.