Loading...
zabezpieczenie klasa 3.3

Zabezpieczenie nad/podtemperaturowe klasy 3.3 wg DIN 12880. Jest to standardowa funkcja dla urządzeń KK, ST Smart PRO i IL Smart PRO, dodatkowa opcja dla urządzeń ST BASIC, COMF, PREM oraz IL Smart.

Numer zamówienia: */3.3

(opcja dostępna jedynie w momencie składania zamówienia). Funkcja ochrony próbki. Jest to “połączenie” zabezpieczeń klasy 3.1 i 3.2. Użytkownik sam programuje temperatury zabezpieczeń (dolną i górną) i w momencie, gdy zadana temperatura zostanie przekroczona, zasilanie grzałek lub kompresora zostaje wyłączone. Kiedy temperatura wróci do dozwolonego zakresu, urządzenie wznawia pracę.