Zaznacz stronę
Wstecz

Nowy zakres akredytacji PCA

POL-EKO Laboratorium Pomiarowe
wzorcowanie potwierdzone certyfikatem PCA

Z przyjemnością informujemy, że POL-EKO Laboratorium Pomiarowe sp. z o.o. Uzyskało nowy zakres akredytacji PCA.

NOWE OBIEKTY WZORCOWANIA: SITA LABORATORYJNE

Zakres 0,020 mm do 125 mm

  • sita z tkaniny z drutu
  • sita z blachy
  • sita prętowe
  • kosze z tkaniny z drutu

ROZSZERZENIE ZAKRESU:

TERMOMETRY Z CZUJNIKIEM ZEWNĘTRZNYM ORAZ KOMORY TERMOSTATYCZNE

Od -40°C (dotychczas było od -25°C)

TERMOHIGROMETRY

Od 20% wilgotności względnej (dotychczas było od 30%)


Pełny zakres akredytacji PCA dostępny na www.polekolab.pl

" class="btn btn-primary btn-lg button-category-device" style="margin-top: 0;">AP 115 dokument PDF