Zaznacz stronę

Pomiar Tlenu

Pomiar tlenu rozpuszczonego w laboratoriumi w terenie

Tlen jest jednym z podstawowych pierwiastków tworzących otaczający nas świat. Stanowi prawie 21% powietrza atmosferycznego. Niezbędna do życia woda zawiera (wagowo) aż 89% tlenu. Ponadto tlen to prawie 47% wszystkich innych składników skorupy ziemskiej.

Cząsteczki tlenu są składnikiem powietrza atmosferycznego, ale występują również jako gaz rozpuszczony w cieczach. Każda ciecz pozostająca w kontakcie z fazą gazową wymienia z nią taką ilość danego gazu, aż parcjalne ciśnienie tegoż gazu w cieczy i w fazie gazowej osiągną stan wzajemnej równowagi. Jeżeli ciecz pozostaje w stanie równowagi z fazą gazową, znaczy to, że jest ona tą fazą nasycona.

Zestaw do pomiaru tlenu składa się z sondy tlenowej - czujnika i tlenomierza - miernika. Czujnik zamienia mierzoną wielkość na sygnał prądowy i podaje go dalej do miernika, który z kolei przedstawia go jako wartość pomiarową. W zależności od rodzaju zastosowań tlenomierze i sondy wykazują znaczne różnice w budowie i funkcjonowaniu, od prostych mierników przenośnych z sondami analogowymi po zaawansowane urządzenia z cyfrowymi sondami optycznymi.

OPTYCZNE SONDY TLENOWE

Tlenomierze laboratoryjne są przeznaczone do pomiarów stężenia tlenu rozpuszczonego, % nasycenia tlenem oraz ciśnienia parcjalnego. Mierniki mogą być wyposażone w samomieszającą sondę tlenową lub sondę tradycyjną, wyposażoną w akcesoria zapewniające stały przepływ medium pomiarowego pod membraną (pomiar zawartości tlenu wymaga przynajmniej minimalnego przepływu medium pod membraną). W zależności od stopnia zaawansowania tlenomierze laboratoryjne mogą być wyposażone w oprogramowanie do oznaczania BZT, co w znacznym stopniu ułatwia pomiar tego parametru metodą rozcieńczeń zgodnie z Polską Normą.

SAMOMIESZAJĄCE SONDY TLENOWE

Dzięki wodoszczelnej obudowie i wodoodpornej klawiaturze, foliowej tlenomierze przenośne są szczególnie polecane do rutynowych pomiarów stężenia tlenu rozpuszczonego w warunkach terenowych. Tego typu aplikacjom sprzyjają również małe rozmiary i zasilanie bateryjne lub akumulatorowe. Dodatkowo tlenomierze przenośne mogą być wyposażone w obudowę ochronną i kołczan na sondę tlenową. Mierniki dostarczane są także w kompletnych zestawach walizkowych wyposażonych w sondę tlenową oraz wyposażenie do kalibracji i konserwacji.

ANALOGOWE SONDY TLENOWE

TLENOMIERZE LABORATORYJNE

TLENOMIERZE PRZENOŚNE