Zaznacz stronę

Rejestratory temperatury RT 2014

Precyzja monitoringu i prostota działania

System monitorowania RT 2014

Rejestratory RT to idealne rozwiązanie w przypadku konieczności ciągłego pomiaru i rejestracji temperatury i/lub wilgotności w urządzeniach termostatycznych (szafy termostatyczne, cieplarki, chłodziarki, zamrażarki, itp.), jak również w pomieszczeniach. W razie przekroczenia progu alarmowego lub przerwy w zasilaniu rejestrator wysyła powiadomienie w formie wiadomooeci SMS.

Komunikacja w sieci GSM 2G w zakresach 850/900/1800/1900 MHz

Zalety zastosowania systemu RT2014

  • niskie koszty związana z eksploatacją systemu RT2014
  • możliwość kontroli z każdego miejsca warunków przechowywania materiałów farmaceutycznych i mikrobiologicznych
  • bezpieczeństwo przechowywanego materiału bez względu na warunki zewnętrzne
  • minimalizacja szkodliwości skutków eksploatacji urządzenia termostatycznego
  • możliwość szybkiej i skutecznej reakcji w wypadku awarii sprzętu termostatycznego bądź przerwy w dostawie elektryczności
  • powiadomienie kierowane jest aż do pięciu użytkowników systemu, co znacząco wzmacnia możliwość pożądanej reakcji na występujące zagrożenie
  • uniknięcie kosztów wynikających z utraty i utylizacji środków farmaceutycznych bądź materiału mikrobiologicznego
  • archiwizacja danych dotyczących standardów, jakości i warunków przechowywania materiału (w zakresie temperatury i wilgotności)