Loading...
rejestrator z powiadamianiem rt2014

Zalety zastosowania systemu RT2014

– powszechna dostępność wynikająca z wykorzystania urządzeń mobilnych z system Android;

– niskie koszty związana z eksploatacją systemu RT2014;

– możliwość kontroli z każdego miejsca warunków przechowywania materiałów farmaceutycznych i mikrobiologicznych;

– bezpieczeństwo przechowywanego materiału bez względu na warunki zewnętrzne;

– minimalizacja szkodliwości skutków eksploatacji urządzenia termostatycznego;

– możliwość szybkiej i skutecznej reakcji w wypadku awarii sprzętu termostatycznego bądź przerwy w dostawie elektryczności;

– powiadomienie kierowane jest aż do pięciu użytkowników systemu, co znacząco wzmacnia możliwość pożądanej reakcji na występujące zagrożenie;

– uniknięcie kosztów wynikających z utraty i utylizacji środków farmaceutycznych bądź materiału mikrobiologicznego;

– archiwizacja danych dotyczących standardów, jakości i warunków przechowywania materiału (w zakresie temperatury i wilgotności);