Zaznacz stronę

Pomiar BZT5

Pomiar BZT5 nie tylko dla samokontroli

Oznaczanie BZT metodą manometryczną wykonuje się za pomocą tzw. aparatów do BZT, w których parametrem mierzonym i rejestrowanym jest spadek ciśnienia w butelce, będący bezpośrednią miarą zapotrzebowania próby ścieków na tlen. Nowa generacja urządzeń wyposażona jest w elektroniczny system pomiaru ciśnienia oraz pamięć pozwalającą na zapisanie wartości pomiarowych z kolejnych dób i/lub godzin. Pozwala to na opracowywanie nie tylko wyników końcowych, ale i codziennie zbieranych wartości pośrednich.

LOVIBOND

WTW