Zaznacz stronę

Pomiary Jonoselektywne

Pomiary jonoselektywne w zasięgu ręki

Kompletne urządzenie do pomiarów jonoselektywnych składa się z jonometru i kombinowanej elektrody jonoselektywnej lub elektrody jonoselektywnej i elektrody odniesienia. Dodatkowo potrzebne są standardy do kalibracji elektrody i roztwory kondycjonujące, dodawane do próbki w celu wyeliminowania niekorzystnych efektów związanych z różnicami w sile jonowej roztworu pomiarowego i elektrolitu wewnętrznego elektrody.

JONOMETRY LABORATORYJNE

Jonometry pozwalają na dokładny i komfortowy pomiar stężenia jonów w (mg/l) ppm w roztworach wodnych. Kompletne urządzenie do pomiarów jonoselektywnych składa się z jonometru i kombinowanej elektrody jonoselektywnej (lub elektrody jonoselektywnej i elektrody odniesienia). Oprócz tego potrzebne są standardy do kalibracji elektrody i roztwory kondycjonujące, dodawane do próbki w celu wyeliminowania niekorzystnych efektów związanych z różnicami w sile jonowej roztworu pomiarowego i elektrolitu wewnętrznego elektrody.

JONOMETRY PRZENOŚNE

Jonometry pozwalają na dokładny i komfortowy pomiar stężenia jonów w (mg/l) ppm w roztworach wodnych. Kompletne urządzenie do pomiarów jonoselektywnych składa się z jonometru i kombinowanej elektrody jonoselektywnej (lub elektrody jonoselektywnej i elektrody odniesienia). Oprócz tego potrzebne są standardy do kalibracji elektrody i roztwory kondycjonujące, dodawane do próbki w celu wyeliminowania niekorzystnych efektów związanych z różnicami w sile jonowej roztworu pomiarowego i elektrolitu wewnętrznego elektrody.