Zaznacz stronę

Stacje poboru i monitoringu

Pobór prób i monitoring wody oraz ścieków

MSX to automatyczna stacja poboru i monitoringu wody oraz ścieków

Stacja monitoringu i poboru MSX jest zintegrowana z przetwornikami serii DIQ do ciągłego monitorowania parametrów takich jak: odczyn pH, potencjał redoks, przewodność elektryczna, zasolenie, tlen rozpuszczony, temperatura, ChZT, OWO, SAC, BZT5, NO3-N , NO2-N, TSS, Barwy i innych.

Urządzenie można również wyposażyć z modem telemetryczny GSM, dzięki czemu użytkownik zyskuje zdalną kontrolę oraz wizualizację parametrów w czasie rzeczywistym z poziomu przeglądarki internetowej. Dostęp do podglądu parametrów jest możliwy poprzez komputer lub smartfon. Istnieje również możliwość otrzymywania powiadomień w formie SMS oraz e-mail o przekroczeniach dopuszczalnych parametrów ścieków, oraz alarmach.

Opcja ta pozwala też na kontrolę stanu napełnienia butelek. Dzięki połączeniu aparatu do poboru prób z urządzeniami pomiarowymi możliwa jest pełna kontrola parametrów fizykochemicznych. W przypadku zarejestrowania jakichkolwiek przekroczeń pobierana jest próba, która może zostać poddana wnikliwej analizie chemicznej.

STACJE MONITORINGU MSX

Pobierz broszurę "Stacja poboru i monitoringu wody oraz ścieków MSX"

Zdalny monitoring on-line dla stacji MSX

Istnieje również możliwość otrzymywania powiadomień w formie SMS oraz e-mail o przekroczeniach dopuszczalnych parametrów ścieków oraz alarmach. Opcja ta pozwala też na kontrolę stanu napełnienia butelek. Dzięki połączeniu aparatu do poboru prób z urządzeniami pomiarowymi możliwa jest pełna kontrola parametrów fizykochemicznych. W przypadku zarejestrowania jakichkolwiek przekroczeń pobierana jest próba, która może zostać poddana wnikliwej analizie chemicznej.

wizualizacja monitoringu stacji msx

Przetworniki oraz sondy pomiarowe WTW

zestawy pomiarowe WTW dla MSX

Przetworniki DIQ 282/284 Wszystkie parametry widoczne na ekranie: pH, ChZT, przewodność, zasolenie, TDS, zawiesina i wiele innych, do 20 parametrów dostępnych jednocześnie. Intuicyjne oprogramowanie oraz duży wyświetlacz graficzny zapewniają pełny wgląd w układ pomiarowy.

Sondy pomiarowe WTW

 • elektrochemiczna SensoLyt® 700 IQ (SW)
 • elektrochemiczna TetraCon® 700 IQ (SW)
 • optyczna CarbiVis 701 IQ
 • optyczna CarbiVis 705 IQ
 • optyczna NitraVis 701 IQ NI
 • optyczna NitraVis 705 IQ NI
 • optyczna NiCaVis 705 IQ
 • optyczna NiCaVis 701 IQ NI
 • optyczna NiCaVis 705 IQ NI
sondy pomiarowe WTW dla MSX
stacja poboru i monitoringu wody msx podczas targów

Monitoring wody - przez stacje poboru i monitoringu MSX

 • Automatyczne Pobieranie Próbek - System umożliwia automatyczne pobieranie próbek wody z zadanego źródła. To eliminuje konieczność ręcznego zbierania prób, co jest nie tylko bardziej efektywne, ale także redukuje ryzyko błędów ludzkich.
 • Monitoring Ciągły - Stacja działa w trybie ciągłego monitoringu, co pozwala na uzyskiwanie danych w czasie rzeczywistym. To kluczowe dla szybkiej reakcji na ewentualne zmiany w jakości wody i pozwala na skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi.
 • Analiza Parametrów - MSX oferuje zaawansowane narzędzia do analizy różnych parametrów wody, takich jak pH, zawartość substancji chemicznych, czy stężenie bakterii. To umożliwia dokładną ocenę stanu wody i identyfikację potencjalnych zagrożeń.
 • Łatwa Integracja z Systemami Informatycznymi - Stacja Poboru i Monitoringu MSX jest zaprojektowana z myślą o łatwej integracji z różnymi systemami informatycznymi. To umożliwia efektywne zarządzanie zebranymi danymi i ich późniejszą analizę.
 • Prosta Konserwacja - Dzięki solidnej konstrukcji i zaawansowanej technologii, urządzenie wymaga minimalnej konserwacji, co przekłada się na niższe koszty utrzymania. Stacja Poboru i Monitoringu MSX firmy POL-EKO to nie tylko technologiczne osiągnięcie, ale również krok w kierunku zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi.

Dzięki temu nowoczesnemu rozwiązaniu, instytucje publiczne, przedsiębiorstwa i inne podmioty zyskują skuteczne narzędzie do monitorowania i ochrony jakości wody, co przyczynia się do lepszego zarządzania środowiskiem naturalnym.

Monitoring wody w przemyśle a stacje poboru i monitorowania MSX od POL-EKO

Woda jest jednym z najcenniejszych zasobów na naszej planecie, a jej odpowiednie monitorowanie w przemyśle ma kluczowe znaczenie dla utrzymania jakości, zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. W tym kontekście stacje poboru i monitorowania produkowane przez firmę POL-EKO, odgrywają istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i skuteczności procesów związanych z gospodarką wodną.

Monitoring wody w przemyśle

Monitoring wody w przemyśle ma na celu ścisłą kontrolę parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych, zapewniając nie tylko zgodność z przepisami środowiskowymi, ale także optymalizację procesów produkcyjnych. Obejmuje to kontrolę jakości wody surowej, jak i tej poddawanej różnym procesom technologicznym. Kluczowym zadaniem jest również identyfikacja ewentualnych zagrożeń dla środowiska oraz zdrowia ludzi.

Stacje poboru wody pełnią kluczową rolę w procesie monitoringu. To tutaj pobierane są próbki wody z różnych punktów wodociągu, zapewniając reprezentatywny obraz jakości wody w danym obszarze. Stacje te są wyposażone w różnorodne czujniki i analizatory, umożliwiające pomiar różnych parametrów, takich jak pH, zawartość tlenu, substancje chemiczne czy mikroorganizmy. Jednym z kluczowych atutów monitoringu MSX jest jego zdolność do wykrywania nawet niewielkich ilości substancji zanieczyszczających, co jest szczególnie istotne w przypadku substancji toksycznych czy trudno uchwytnych mikroorganizmów. Dodatkowo, system ten oferuje zdalny dostęp do danych, co ułatwia szybką reakcję na ewentualne problemy i pozwala na efektywne zarządzanie jakością wody.

prezentacja stacji do poboru wody podczas targów przez Pana Mateusza Dziubę

Korzyści zastosowania monitoringu wody

 • Precyzja i Dokładność - Monitorowanie MSX zapewnia precyzyjne pomiary, co pozwala na szybką reakcję w przypadku odchylenia od norm jakości wody.
 • Zbieranie danych w czasie rzeczywistym umożliwia optymalizację procesów produkcyjnych, minimalizując zużycie wody i substancji chemicznych.
 • Monitoring wody - zgodny z normami. Firma POL-EKO projektuje swoje rozwiązania z myślą o spełnianiu najnowszych standardów i norm dotyczących monitoringu jakości wody.

Monitoring wody w przemyśle, zwłaszcza przy użyciu zaawansowanych rozwiązań takich jak stacje poboru i monitorowanie MSX od POL-EKO, jest niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa, zgodności z normami oraz optymalizacji procesów, przyczyniając się do zrównoważonego i efektywnego wykorzystania tego cennego zasobu.

nagroda Grand Prix podczas targów WOD-KAN 2023 za stację do monitoringu wody MSX

FAQ - Często zadawane pytania i odpowiedzi

Stacja poboru wody to kompleksowe rozwiązanie służące do zbierania próbek wody z różnych źródeł. Główne funkcje obejmują automatyczne pobieranie próbek, pomiar parametrów fizykochemicznych i transfer danych do systemu monitoringu.

Produkujemy chłodziarki o różnych pojemnościach, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta. Oferujemy modele o pojemności od 70 do 1365 litrów.

Stacje poboru MSX firmy Pol-Eko mogą monitorować szereg parametrów, takich jak temperatura, pH, poziom zanieczyszczeń, poziom tlenu rozpuszczonego i inne istotne wskaźniki jakości wody.

Monitorowanie wody za pomocą stacji poboru MSX pozwala na bieżącą ocenę jakości wody, co umożliwia szybką reakcję na potencjalne zagrożenia, optymalizację procesów produkcyjnych oraz zgodność z normami i przepisami dotyczącymi środowiska.

Stacje poboru MSX umożliwiają monitorowanie w czasie rzeczywistym, co oznacza, że dane są zbierane i przesyłane natychmiast, co pozwala na szybką identyfikację zmian i podejmowanie natychmiastowych działań.

Tak, stacje poboru MSX są projektowane z myślą o wielu rodzajach wód, dzięki czemu są uniwersalne i mogą być dostosowane do różnych potrzeb przemysłowych.

Regularna kalibracja czujników, czyszczenie sond i utrzymanie sprzętu w dobrym stanie technicznym są kluczowe dla skutecznego funkcjonowania stacji poboru MSX.

Tak, stacje poboru MSX są zazwyczaj dostosowane do integracji z istniejącymi systemami monitoringu, co ułatwia korzystanie z istniejącej infrastruktury.

Tak, stacje poboru MSX firmy Pol-Eko są projektowane z myślą o zgodności z aktualnymi przepisami i normami dotyczącymi monitorowania i ochrony środowiska w przemyśle.

Stacje poboru MSX wykorzystują zaawansowane technologie, takie jak czujniki elektrochemiczne, sondy optyczne i technologię bezprzewodową do skutecznego zbierania i przesyłania danych.