Loading...

Aplikacja LabDesk jest integralną częścią sterowników Smart PRO. Aplikacja została stworzona z myślą o wymagającym kliencie by ułatwić mu obsługę i kontrolę urządzeń produkowanych przez POL-EKO-APARATURA.

LabDesk monitory

Funkcjonalności aplikacji:

  • jednoczesne połączenie z kilkoma urządzeniami Smart PRO
  • zdalne sterowanie urządzeniami
  • zdalny podgląd stanu urządzenia
  • pobieranie statystyk uruchomionego programu z urządzeń
  • import danych / zdarzeń zarejestrowanych w urządzeniach
  • zapisywanie i odczytywanie plików w formacie .plkx (LabDesk)
  • generowanie wykresów
  • generowanie raportów
  • edycja i tworzenie programów
  • tworzenie programu offline
LabDesk ekrany

LabDesk Basic vs LabDesk Professional

użytkownicy 1 użytkownik użytkownicy i typy kont
zmiana języka programu tak tak
przesyłanie pliku z danymi rejestru wyeksportowanymi z urządzenia tak tak
przesyłanie pliku z danymi zdarzenia tak tak
generowanie raportu przesyłanych danych z pliku tak tak
generowanie wykresu danych z pliku tak tak
dodawanie urządzeń i możliwość zdalnego łączenia się z nimi 10 nieskończoność
panel zarządzania użytkownikami nie tak
przesuwane menu boczne i menu startowe nie tak
przeglądanie statusu uruchomionego programu tak tak
informacje o alarmach nie tak
panel z programami pobranymi z urządzenia tak tak
możliwość tworzenia programów i zdalnego wysyłania ich do urządzenia nie tak
tworzenie programów w trybie offline nie tak
zdalne uruchomianie programów tak tak
modyfikacja istniejących programów nie tak
zatrzymanie programu tak tak
zapisanie bieżącego rejestru danych uruchomionego programu do pliku nie tak
ustawienie opóźnionego rozpoczęcia programu nie tak
widok aktualnego wykresu temperatury i wilgotności tak tak
przesyłanie wcześniej wygenerowanych raportów nie tak
pobieranie danych z rejestru urządzenia nie tak
przeglądanie aktualnych statystyk danych z urządzenia nie tak