Loading...

Aplikacja LabDesk jest integralną częścią sterowników Smart PRO. Aplikacja została stworzona z myślą o wymagającym kliencie by ułatwić mu obsługę i kontrolę urządzeń produkowanych przez POL-EKO-APARATURA.

LabDesk monitory

Funkcjonalności aplikacji:

  • jednoczesne połączenie z kilkoma urządzeniami Smart PRO
  • zdalne sterowanie urządzeniami
  • zdalny podgląd stanu urządzenia
  • pobieranie statystyk uruchomionego programu z urządzeń
  • import danych / zdarzeń zarejestrowanych w urządzeniach
  • zapisywanie i odczytywanie plików w formacie .plkx (LabDesk)
  • generowanie wykresów
  • generowanie raportów
  • edycja i tworzenie programów
  • tworzenie programu offline
LabDesk ekrany

LabDesk Basic vs LabDesk Professional

zmiana języka programutak
przesyłanie pliku z danymi rejestru wyeksportowanymi z urządzeniatak
przesyłanie pliku z danymi zdarzeniatak
generowanie raportu przesyłanych danych z plikutak
generowanie wykresu danych z plikutak
dodawanie urządzeń i możliwość zdalnego łączenia się z niminieskończoność
panel zarządzania użytkownikamitak
przesuwane menu boczne i menu startowetak
przeglądanie statusu uruchomionego programutak
informacje o alarmachtak
panel z programami pobranymi z urządzeniatak
możliwość tworzenia programów i zdalnego wysyłania ich do urządzeniatak
tworzenie programów w trybie offlinetak
zdalne uruchomianie programówtak
modyfikacja istniejących programówtak
zatrzymanie programutak
zapisanie bieżącego rejestru danych uruchomionego programu do plikutak
ustawienie opóźnionego rozpoczęcia programutak
widok aktualnego wykresu temperatury i wilgotnościtak
przesyłanie wcześniej wygenerowanych raportówtak
pobieranie danych z rejestru urządzeniatak
przeglądanie aktualnych statystyk danych z urządzeniatak