Loading...

Aplikacja LabDesk jest integralną częścią sterowników Smart PRO. Aplikacja została stworzona z myślą o wymagającym kliencie by ułatwić mu obsługę i kontrolę urządzeń produkowanych przez POL-EKO-APARATURA.

LabDesk monitory

Funkcjonalności aplikacji:

  • jednoczesne połączenie z kilkoma urządzeniami Smart PRO
  • zdalne sterowanie urządzeniami
  • zdalny podgląd stanu urządzenia
  • pobieranie statystyk uruchomionego programu z urządzeń
  • import danych / zdarzeń zarejestrowanych w urządzeniach
  • zapisywanie i odczytywanie plików w formacie .plkx (LabDesk)
  • generowanie wykresów
  • generowanie raportów
  • edycja i tworzenie programów
  • tworzenie programu offline
LabDesk ekrany

LabDesk Basic vs LabDesk Professional

zmiana języka programu tak
przesyłanie pliku z danymi rejestru wyeksportowanymi z urządzenia tak
przesyłanie pliku z danymi zdarzenia tak
generowanie raportu przesyłanych danych z pliku tak
generowanie wykresu danych z pliku tak
dodawanie urządzeń i możliwość zdalnego łączenia się z nimi nieskończoność
panel zarządzania użytkownikami tak
przesuwane menu boczne i menu startowe tak
przeglądanie statusu uruchomionego programu tak
informacje o alarmach tak
panel z programami pobranymi z urządzenia tak
możliwość tworzenia programów i zdalnego wysyłania ich do urządzenia tak
tworzenie programów w trybie offline tak
zdalne uruchomianie programów tak
modyfikacja istniejących programów tak
zatrzymanie programu tak
zapisanie bieżącego rejestru danych uruchomionego programu do pliku tak
ustawienie opóźnionego rozpoczęcia programu tak
widok aktualnego wykresu temperatury i wilgotności tak
przesyłanie wcześniej wygenerowanych raportów tak
pobieranie danych z rejestru urządzenia tak
przeglądanie aktualnych statystyk danych z urządzenia tak